Fotos de momentos durante o curso de Tratamentos Estéticos e Eletro-estética

na Escola SOS CORPO no ano de 2009